Rafael Ramón Rosendo Guastavino Moreno, (*) (I107126)

Rafael Ramón Rosendo Guastavino Moreno, (*) (I107126)

Varón 1842 - 1908  (65 años)

 

Sugerir un cambio: Rafael Ramón Rosendo Guastavino Moreno, (*) (I107126)